Jak polskie media piszą o e-papierosach?

W Polsce z roku na rok przybywa palaczy e-papierosów. Obecnie osób “wapujących” jest już ponad milion. Według ekspertów, zainteresowanie elektronicznymi papierosami będzie nadal się pogłębiać, a to ze względu na ogólną tendencję odwrotu od tradycyjnego palenia, podążania za trendami oraz zainteresowania nowymi technologiami. Warto pamiętać jednak o jeszcze jednym, bardzo istotnym, ale często niedocenianym czynniku – o tym, jak e-papierosy przedstawiane są przez media.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję informacyjną PRESS-SERVICE Monitoring Mediów na zlecenie firmy LIPRO e-Liquid Production, w ubiegłym roku odnotowano łącznie 4 976 publikacji na temat branży związanej z e-papierosami. Nie jest raczej zaskakujący fakt, że najwięcej z nich ukazało się w Internecie (72 proc.), potem w prasie (15 proc.), radiu (9 proc.) oraz telewizji (4 proc.). Najwięcej, bo aż 64% materiałów ukazało się w mediach o zasięgu ogólnopolskim.

Prawie 50% wzmianek dotyczyło regulacji prawnych, będąc jednocześnie najczęściej poruszanym tematem związanym z branżą e-papierosów. Drugim co do popularności wątkiem był wpływ “wapowania” na zdrowie, a kolejnymi: podatki, badania i statystyki branżowe, a także nowe oferty i produkty.

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie publikacje dotyczące e-papierosów w skali roku, 10% publikacji odnosiło się do branży w sposób pozytywny, a 32% w sposób neutralny. Pozostała część pokazywała palenie papierosów elektronicznych z negatywnego punktu widzenia. Warto także zauważyć, że negatywne publikacje były powielane przez media znacznie częściej niż neutralne czy pozytywne.

Zjawisko palenia e-papierosów jest stosunkowo nowe, w wielu wzmiankach medialnych brakowało więc wypowiedzi ekspertów związanych z tą tematyką (pojawiły się one jedynie w 14% przypadków). Najczęściej wywiadu udzielali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów. Mniejszy procent ekspertów stanowili specjaliści z obszarów takich jak medycyna oraz ekonomia, a jeszcze rzadziej wypowiadali się producenci e-liquidów oraz e-papierosów.

“Chcielibyśmy, żeby w mediach pojawiało się więcej rzetelnych informacji na temat branży e-papierosowej. Z jednej strony wymaga to większej aktywności przedstawicieli nauki i biznesu w prasie, telewizji i radiu oraz gotowości do udzielenia rzetelnych i merytorycznych komentarzy. Z drugiej, potrzeba impulsu i chęci sięgania po opinie ekspertów ze strony redakcji”

– mówi Justyna Lipowicz z LIPRO e-Liquid Production.