Palenie e-papierosów bezpieczniejsze dzięki unijnym ekspertom

Pod koniec lutego eksperci z całej Europy spotkali się, aby uregulować wszystkie przesłanki związane z e-papierosami. Komitet Techniczny stoi na straży bezpieczeństwa używania e-papierosów oraz składu liquidów, które są z nimi używane.

Komitet CEN/TC 437 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania, bada skład płynu, który jest wdychany przez palaczy papierosów elektronicznych. Komitet działa od 3 lat na zlecenie Komisji Europejskiej. Celem komisji jest wprowadzenie norm, które pozwolą określić takie parametry powinny mieć e-papierosy oraz liquidy. Dzięki tym ustaleniom palacze poczują się zdecydowanie bezpieczniej, ponieważ firmy je produkujące, będą musiały zastosować do obowiązujących przepisów.

Spotkanie ekspertów miało miejsce 28 lutego w Berlinie, w miejscu Niemieckiego Komitetu Normalizacyjnego DIN. Jego celem było opracowanie terminologii oraz definicji, ustalenie metodologii badań na temat bezpieczeństwa związanego z paleniem e-papierosów. Na tym zjeździe zostały przedstawione metody badań oraz standaryzacja procesów analitycznych. Zastanawiano się jak zbadać poziom: nikotyny, związków karbonylowych, metali w składzie płynów do elektronicznego papierosa. Nie zabrakło również polskiego akcentu w postaci członka z firmy LIPRO e-Liquid Production ze Żnina. Firma w tę pracę nad normalizacji przepisów jest zaangażowana od samego początku.

Przewiduje się, że pracę nad tą ustawą zostaną zakończone wraz z gotowymi wynikami badań, być może jeszcze w tym roku. Przepisy te byłyby obok Dyrektywy Tytoniowej (TPD) jako coś sformalizowanego prawnie. Celem tych badań jest również dokładne przeanalizowanie, czy e-papierosy rzeczywiście są mniej szkodliwe niż papierosy tradycyjne.